YQuoc.name.vn

Xem Tướng Đàn Bà Dễ Ngoại Tình Dâm Đãng

Trong bài này xin gửi đến các bạn cách xem tướng phụ nữ đàn bà dễ ngoại tình, tướng phụ nữ dâm đãng đa tình. Tuy nhiên đây chỉ là các phỏng đoán dựa theo kinh nghiệm dân gian tuyệt nhiên không ám chỉ cá nhân riêng rẽ nào. Hơn nữa ngoại tình hay dâm đãng còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như giáo dục, nền văn hóa, các quy chuẩn của thời đại.

Xem tướng số xưa nay trong dân gian thường truyền lại cách xem những tướng mạo tốt xấu của một người thông qua những đặc điểm bên ngoài, nhìn chung thường là cách xem tướng người giàu sang, tướng người tốt, tướng người xấu và một số cách xem tướng mệnh đàn bà phụ nữ :

1. Cách xem tướng đàn bà phụ nữ dễ ngoại tình :
Xem Tuong Dan Ba De Ngoai Tinh


2. Xem tướng phụ nữ dâm đãng đa tình :
Tuong Dan Ba Da Tinh

3. Xem tướng mệnh đàn bà hay ghen :
Xem tuong dan ba hay ghen
Tuong Menh Dan Ba Dam

Nhân đây cũng xin gửi thêm một số cách nhận dạng theo nhân tướng học về tướng mạo phụ nữ đàn bà con gái dựa theo “Liễu trang thu đàm nguyệt tướng phu nhân ca” để bạn đọc tham khảo thêm :

– Sát tế tam quyền diện: trán gồ, lưỡng quyền cao sát chồng.
– Ly phu ngách bất bình: trán lệch biệt ly phu tử.
– Dục tri tam độ giá, nữ tác trượng phu thanh: Muốn biết tại sao ba lần lấy chồng, ấy chỉ vì tiếng nói đàn ông.
– Nữ nhân giao tất họa, phong yêu khẩu đại thùy, như tư y thực bạc, bội tế khước vi phi: con gái ngồi rung đùi, long ong miệng rộng, hai góc miệng chảy xuống, nghèo khổ không đủ ăn đủ mặc, bỏ chồng.
– Nữ nhân đào hoa nhãn, tu phòng liễu diệp mi, vô môi do tự giá, nguyệt hạ ước nhân kỳ: đàn bà đôi mắt đào hoa, thêm lông mày lá liễu tất lẳng lơ hẹn hò con trai dưới trăng và lấy chồng không cần cưới hỏi mai mối.
– Kiến nhân yểm khẩu tiếu, thủ quán lược mi đầu, đối nhân du nhãn đổ, chung tu sấn khách du: Thấy người bưng miệng cười, tay quen vuốt mày vuốt tóc, trước mặt mà hay nhìn lén, con gái là loại đa dâm, dễ theo trai.
– Cốt thô chung thị tiện, nhãn đại bất vi lương, mi như tân nguyệt khúc, dạ da hoán tân lang: Xương thô là tiện tướng, thêm mắt to và đôi mày cong như trăng đầu tháng thì đúng là loại tướng đàn bà lang chạ.
– Diện ngưỡng đa bần tiện, hung cao tất khốn cùng, thanh hùng phương hại trọng, sắc nhuận ý tình nùng:Mặt vênh phần nhiều bần tiện, ngực ưỡn dễ cùng khốn, tiếng nói đàn ông và sắc da hồng nhuận thì giết chồng bằng tính đa dâm.
– Dương mục ý tình đa, hà tinh ý bất hòa, vô mao âm hộ tiện, vô xứ bất kha kha: Chơn chớn mắt dê, thao láo mắt tôm, âm hộ vô mao đều là tướng dâm tiện cùng khổ.
– Vô sự đới sầu dung, trần hôi mãn diện lung, sinh ban tịnh hắc tử, tử hướng diểu minh trung: Vô sự mà vẻ mặt buồn rười rượi, mặt sạm đen như có tro bụi bám và lấm tấm ban điểm là tướng chết.
– Yêu triết bộ hoành hoành, chung chiêu thụ khổ tân, y lương tam độ nhật, bối tích thị thành khang: Eo gãy như bước ngang, sớm chiều tân khổ. Lưng thành rãnh, bữa nay lo bữa mai.

Danh Mục