YQuoc.name.vn

Tam Hợp Tứ Hành Xung Là Gì ? - Cách Xem Tam Hợp Tứ Hành Xung

Trong tử vi xem bói thường nhắc đến khái niệm tam hợp tứ hành xung, đặc biệt xem về đường tình duyên thì khái niệm này được áp dụng triệt để. Thậm chí điều này ảnh hưởng đến khá nhiều đôi lứa yêu đương nhưng khi tiến tới hôn nhân lại bị gia đình ngăn cản với lý do tuổi hai người phạm phải "tứ hành xung" . 
Trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ "tam hợp tứ hành xung" là gì ? cách xem tuổi hợp và tuổi xung khắc như thế nào ?
TAM HOP TU HANH XUNG
Bảng tra tam hợp tứ hành xung theo tử vi tướng số .

1. Ý nghĩa câu "Tam Hợp Tứ Hành Xung"
Theo thuyết 12 con giáp gồm có tý - sửu - dần -mão-thìn-tỵ-ngọ-mùi-thân-dậu-tuất-hợi . Thì mỗi con giáp sẽ hợp với 3 con giáp , và xung khắc (không hợp) với 4 con giáp khác . Do đó mới có câu " Tam hợp tứ hành xung" là vì thế. 

2. Tuổi Con Giáp Tam hợp : 
Bộ 3 con giáp hợp nhau : TAM HỢP (TỐT)
- Thân - Tý - Thìn
- Dần - Ngọ - Tuất
- Tỵ - Dậu - Sửu
-. Hợi - Mẹo - Mùi


3. Tứ xung : Bộ 4 con giáp xung khắc nhau (Xấu)
- Thìn - Tuất - Sửu - Mùi (Thìn xung Mùi, Tuất xung Sửu)
- Tý - Ngọ - Mẹo - Dậu (Tý xung Mẹo, Ngọ xung Dậu)
- Dần - Thân - Tỵ - Hợi (Dần xung Tỵ, Thân xung Hợi)


4. Cách xem hai tuổi hợp hay xung :
Để xem hai tuổi có hợp hay xung khắc chỉ cần nhìn vào một trong hai bảng nêu trên. Nếu tuổi của hai bạn đều nằm trong tam hợp tức là tốt, hoặc nếu nằm trong tứ xung là xấu.
Tuy nhiên đây chỉ là cách xem 2 tuổi hợp xung một cách thuần túy chứ chưa đi vào cụ thể ngày tháng năm. Nhất là xem về đường tình duyên hôn nhân thì không áp dụng cách xem thuần túy hợp xung này. Ví dụ nam tuổi mùi 1991 và nữ tuổi 1992 tuổi thân, mặc dù mùi và thân không thuộc tứ xung nhưng do cung mệnh xấu nên chưa chắc đã hợp trong hôn nhân.

Danh Mục