YQuoc.name.vn

Cách Tránh Vi Phạm Cộng Đồng Yotutbe

TUT tránh cộng đồng nhé, Bạn hay bị chết video youtube vì vi phạm chế độ cộng đồng, hãy làm những bước sau bạn sẽ thấy hiệu quả vô cùng.
B1: Đổi MD5
B2: Đổi đuôi thành Mov
B3: Đổi thời gian trong tệp
B4: Up để chế độ không công khai
B4: Up lên không thêm Mô tả, tag để 100% tải lên ( khi đang up k bấm hoàn tất,cứ để tự nhiên)
B5: Thoát trình duyệt, quay lại trình chỉnh sửa để sửa video sau
TUT này mình đang áp dụng chứ không phải nát mới share.
Kinh nghiệm: 1 ngày nên pub dưới 5 video, up lên để riêng tư xong lên lịch pub dần nhé.

Danh Mục