YQuoc.name.vn

Vị Phật Nào Đang Phù Hộ Cho Bạn ?

Liệu bạn có biết vị Phật nào đang bảo trợ phù hộ cho con giáp của bạn ? các vị Phật đều che chở phù hộ độ trì cho chúng sinh an lành, may mắn. Tuy nhiên có những vị Phật ngầm bảo hộ nhiều hơn cho tuổi các con giáp riêng biệt. Sau đây là những vị Phật độ mệnh theo 12 giáp :

1. Vị Phật độ mệnh cho người tuổi TÝ :
Tuoi Ty
2. Vị Phật độ mệnh cho tuổi Sửu - tuổi Dần :
Tuoi Suu - Tuoi Dan

3. Vi Phật độ mạng cho tuổi Mão :
Tuổi Mão

4. Vị Phật ngầm độ mệnh cho tuổi Thìn - tuổi Tỵ
Tuoi Thin - tuoi Ty

5. Vi Phật ngầm độ mệnh cho con giáp tuổi Ngọ :
Tuổi Ngọ
6. Vị Phật độ mệnh cho tuổi Mùi tuổi Thân :
Tuổi Mùi - Tuổi Thân

7. Vị Phật độ mệnh cho người tuổi Dậu :
tuoi Dau

8. Vị Phật độ mệnh cho các tuổi Tuất - tuổi Hợi :
tuoi Tuat - tuoi Hoi
Nguồn : 24h.com.vn

Danh Mục