YQuoc.name.vn

Sao Chiếu Mệnh 2016 Tuổi Ất Mão 1975

Xem Tử Vi 2016 sao chiếu mệnh của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Cách xem sao chiếu mệnh Ất Mão trong năm 2016 cho cả nam và nữ cũng như cách cúng sao giải hạn.
Sao Chieu Menh Tuoi At Mao 1975

1. SAO CHIẾU MỆNH TUỔI ẤT MÃO NỮ MẠNG :
Năm 2016 tuổi Ất Mão nữ mạng 1975 gặp sao La Hầu, hành Kim. Là sao xấu, chủ về buồn phiền, nhất là do chuyện khẩu thiệt thị phi và tranh chấp mang lại. Cần cẩn trọng nhất là trong tháng Giêng và tháng 7 âm lịch.
Năm 2016 tuổi Ất Mão nữ mạng 1975 gặp hạn Diêm Vương. Làm ăn thuận lợi, vui vẻ nhưng phải chăm lo cho sức khỏe, tránh bệnh tật.
Cúng giải hạn Sao La Hầu: Mỗi tháng vào ngày mùng 08 âm lịch, bày 09 ngọn đèn, hướng Bắc làm lễ. Bài vị dùng giấy màu vàng, ghi: "Cung thỉnh Thiên cung Thần Thủ La Hầu Tinh quân."
Người nữ tuổi Ất Mão có thể đeo trang sức đá quý màu đen như Thạch anh đen để hóa giải.

2. SAO CHIẾU MỆNH 2016 ẤT MÃO NAM MẠNG :
Năm 2016 tuổi Ất Mão nữ mạng 1975 gặp sao La Hầu, hành Kim. Là sao xấu, chủ về buồn phiền, nhất là do chuyện khẩu thiệt thị phi và tranh chấp mang lại. Cần cẩn trọng nhất là trong tháng Giêng và tháng 7 âm lịch.
Năm 2016 tuổi Ất Mão nữ mạng 1975 gặp hạn Diêm Vương. Làm ăn thuận lợi, vui vẻ nhưng phải chăm lo cho sức khỏe, tránh bệnh tật.
Cúng giải hạn Sao La Hầu: Mỗi tháng vào ngày mùng 08 âm lịch, bày 09 ngọn đèn, hướng Bắc làm lễ. Bài vị dùng giấy màu vàng, ghi: "Cung thỉnh Thiên cung Thần Thủ La Hầu Tinh quân."
Người nữ tuổi Ất Mão có thể đeo trang sức đá quý màu đen như Thạch anh đen để hóa giải.

Danh Mục