YQuoc.name.vn

Metub Đính Chính Điều Kiện Tham Gia Kênh Youtube Với Network Quiz

Hôm nay trang fanpage chính thức Của Quiz đã đăng tải Điều kiện vào net Quiz không phải là 30.000 lượt xem như các bạn đang đồn thổi. Mà Điều kiện giữ nguyên như ban đầu đó là 
Kênh Có 1000 Lượt Xem +10 Người đăng ký kênh.
Và Net Cũng Hứa Hẹn Sẽ Cập nhật tiền tháng này trong thời gian sớm nhất.

Vậy nên Các bạn yên tâm chăm sóc kênh của mình nhé ! Chúc các bạn vui vẻ và nhớ ủng hộ website 


Tin Cập Nhật ......
Ngày 16 quiz cho sát nhập kênh với điều kiện 0 sub + 1 view 
Bài Viết Cập Nhật Ngày 19:
 Tuy nhiên sau khi hàng loạt kênh rác được add vào cùng 1 thời gian, youtube đã gây ra áp lực cho quiz và life nên điều kiện vào cũng đã thay đổi đôi chút .
Đó Là  10 lượt đăng ký kênh + 1000 Lượt xem  + Gmail 14 ngày hoạt động: ( ở đây điều khoản thêm chính là 14 ngày hoạt động ) 
Đây là trích dẫn được admin life + quiz đưa ra : 

"
Guys, your YouTube channel may be eligible for the Partnership Program if it meets the following criteria:
- Your channel must have at least 10 subscribers and must provide at least 1000 views in the last 30 days. Your channel age should be at least 14 days.
Best
Mọi người, kênh youtube của bạn có thể được quan hệ đối tác dịch vụ cho các chương trình nếu nó gặp những tiêu chuẩn:

- các kênh phải có ít nhất 10 các thuê bao và phải cung cấp ít nhất 1000 lần xem trong 30 ngày. Kênh của tuổi nên có khả năng ít nhất 14 ngày.

Tốt nhất
""""""
Nguồn gốc các bạn có thể xem tại đây: https://www.facebook.com/lifentw/ ( đây là fanpage của Life đã sát nhập với Quiz)

Các bạn có thể tham gia Network tỉ lệ ăn chia ngon nhất bạn 80% - Net 20% , an toàn nhất, không sợ bị đá theo link sau: http://www.metub.com.vn/2015/01/huong-dan-choi-youtube-voi-network.html

Danh Mục