YQuoc.name.vn

Chèn khung video để lách bản quyền ?

Hiện nay có một số bạn vẫn đang dùng kiểu chèn khung bình thường để lách nhưng metub khuyên nên dùng phần mềm chèn khung hình qoka là tốt nhất.

Danh Mục